2019.12.31 .  Szolgálattal szőtt közösség. Efezusi lelki-arcképcsarnok. Óévi Istentisztelet Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.29 . „A prófécia beteljesedése közel van” Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.12.26 . Üveggyöngyre cserélt kincs. Miért adjuk oda isten Országát egy "lóért"? Karácsony II. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.25 . Karácsony következményei.A kegyelem minden változás...  Karácsony I.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.24 . Karácsony személyessége. Ez nem "mese". Szenteste  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.22 . Nem elítélni, hanem megmenteni jött. Jézus szava most kegyelmet ad, .... Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.15 . Bizonyosságot tenni az igazságról. Mi az igazság? Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.08 . Jézus és az élet. "...mégsem jöttök énhozzám..." Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.12.01 . Az önmagunkról megfeledkezés adománya. Ki képes jobban szeretni? Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.11.24 . Hova vezet Isten? Különös utak, különös döntések. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.11.17 . Miként vagy jelen a világban? Evangélium és kultú Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.11.10 . Mi alapján Hiszel? Az Írás Krisztusa és gondolataink istene. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.11.03 . Lélek által navigált élet. Régi történetek mai élethelyzetek. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.10.27 . A cselekedetek  és a hit. Igét hirdet: Dobos Ágoston .
2019.10.20 .  Az erőtlenségben rejlő erőforrás. Miként tárulhat fel elöttünk Isten vezetése? Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.10.13 . Lehet-e mai világunkban keresztyén életet élni? Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.10.06 . Ahol a kincsed, ott van a szíved. A formának beáldozott tartalom. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.09.29 . Hiábavaló helyett örökkévaló. Utánzás helyett megváltoztatás. Igét hirdet: Kuti József .
2019.09.22 . Mi a keresztyén misszió? Honnan tudhatjuk meg, mi a gyülekezet feladata? Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.09.15 . Az Istennel való közösség határa. Vélt és valós akadályok. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.09.08 . A kitaposot nyomvonalak hatása. Az értelem és akarat kevés, több kell: szív és lélek.        Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.09.01 . Kutyából szalonna? Megtalálhatom, mert megtalált. Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.08.25 . Áldásra fordított átok. Áldott leszel jártodban-keltedben.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.08.18 . Az első keresztyének életének jellemvonásai. Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.08.11 . A védelmet nyújtó történet. Miért nehezebb "zabot" adni?  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.08.04 . A kegyelem ereje, és a Lélek bölcsessége.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.07.28 . Lélek által formált közösség. Organizáció és/vagy organizmus.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.07.21 .  Gyalázatra méltók Vakság és látás, gyűlölet és öröm ellentéte.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.07.14 . Amikor a Lélek építi az egységet. Kié, ami az enyém?  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.07.07 . Az erő, a szeretet és a józanság lelke egy félelmetes világban     Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.30 . A Megismerés lépései. Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.23 . A megismerés törtlábú székre állva. Ember kontra Isten.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.16 .  Lélek-háló. Gyógyító és gyógyuló kapcsolatok.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.10 . Szentlélekre hangolva. Szentlélekkel együtt munkálkodó közösség Pünkösd II.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.09 . Amikor a Szentlélek épít. Organizáció helyett organizmus.  Pünkösd I.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.06.02 . Jézussal a viharban Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.05.26 . Valaki érted imádkozott. Meghívás életformáló közösségre.   (konfirmáció)      Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.05.19 . Valódi, névre szóló, kitöltetlen csekk. A korlátlan lehetőség korlátja.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.05.12 . Barátként, vagy szolgaként élni. Kegyelemből fakadó szeretet.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.05.05 . Ismeret és kapcsolódás. Szeretem, mert szeretem.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.28 . A túlélésért mindent: báránybőrkötésű farkas. Az F-117-es lopakodó sebezhetősége.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.22 . Jézus megváltónk, és testvérünk. Jézus, és egymás testvéreivé lettünk!   (Húsvét 2 )  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.21 . Jézus feltámadásának hatása az életünkre. Mire épűl az identitásom? (Húsvét 1 )  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.19 . Jézus története, és az én történetem. Minden ELVÉGEZTETETT,...(Nagypéntek )     Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.14 . Jézust szeretnénk látni.Kegyelemre épülő életpálya(modell). (Virágvasárnap)  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.04.07 . Egységben. A „mit–hogyan–kiért” hármas szűrője. (Böjt 5.)  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.03.31 . „Egészséges” beszéd. Látja, megtudja, kérdezi és gyógyítja.(Böjt 4 V.)  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.03.24 . A hitet ébresztő szó. Hitem által Jézus mozdít, vagy Jézust mozdítom?(Böjt 3 V.)          Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.03.23 . Presbiteri Konferencia és csendes nap Szarvas - Áhitat (Zenei)                            Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.03.17 . Jézus világosságul jött és megtartani akar.(Böjt 2 V.) Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.03.10 . Rendezettség a káoszból. A Jézushoz igazított koordináta rendszer. (Böjt 1 V.)  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.03.03 .  Peremről a középpontba. Jézusba botló ember-kerülő  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.02.24 . Meghalni az ÉLETÉRT. Kényszer és szabadság.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.02.17 . Megújulás, vagy újjászületés? Kevésre van szükség, valójában csak egyre.        Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.02.10 . A szeretet haragja. Nincs feltámadás meghalás nélkül.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.02.03 . Ötezer ember megvendégelése! Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.01.27 . Tragédia és önátadás. Elveszett és megmentett életek.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.01.20 . Életformáló felismerés "Heuréka" következmények.  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.01.13 . Identitás és küldetés. Mi határozza meg életedet?  Igét hirdet: Pentaller Attila .
2019.01.06 . Bizalommal Imádkozzunk! Igét hirdet: Sípos Tas Töhötöm .
2019.01.01 . Isten indulatával az istentelen világban. Egy mindenkiért,,,, (Újévi Istentisztelet)     Igét hirdet: Pentaller Attila .
. .
. .
. .